Toimin, Tuulin, Taiton ja Toivon tutkimuspartio

Tytöt ja pojat

Jokainen saa olla sellainen kuin on.

Miltä nyt tuntuu?

Mil-tä nyt tun-tuu?

Mi-tä ku-vas-sa ta-pah-tuu?

Pe-rus-tun-teet

Et-si pa-rit

Ottaa päähän

Mua ot-taa pää-hän!

Piir-re-tään yh-des-sä

Un-ten mail-la

Et-si e-roa-vai-suu-det

Ruoan-su-la-tus

Suu-rim-man ka-lan met-säs-tys

Mitä tuli syötyä?

Ota kakka kiinni!

Nap-paa li-kai-nen as-ti-a

Ham-paat

Ku-mi-an-kan met-säs-tys

Apua! Ham-mas-peik-ko-ja!

Kir-jai-met se-kai-sin

Et-sin-tä-par-ti-on et-sin-tä-pe-li