Aasipeli
Aasi on Jee-suk-sen tärkeä ka-ve-ri.
Kun Maria o-dot-ti Jeesus-vauvaa,
hänen piti kul-ke-a pitkä matka Na-sa-re-tis-ta Bet-le-he-miin.
Aa-sis-ta oli paljon apua ta-va-roi-den kul-jet-ta-mi-ses-sa.
Kun Jeesus meni Je-ru-sa-le-miin vii-mei-sen kerran, hän tar-vit-si aasin rat-suk-seen.
Pe-lis-sä sinun pitää rap-sut-taa ja ruok-ki-a aa-si-a so-pi-vas-ti,
jotta se jaksaa kul-ke-a mah-dol-li-sim-man pitkän matkan.

Tehtäviä
Tehdään tehtäviä.
Laske, yh-dis-tä vii-val-la ja har-joit-te-le numeroita.
Joko sinä osaat numerot?

Tehtäviä
Taito on tehnyt hienon sok-ke-lon.
Sel-vi-tä reitit lapsen luota toi-sel-le ja piir-tä-es-sä-si voit miet-ti-ä,
mitä yh-teis-tä kai-kil-la maa-il-man lap-sil-la on.

Taiton peli
Taito on tehnyt haus-ko-ja pe-lil-li-si-ä puuhia.
Etsi oi-ke-a varjo, pienin tuoli tai suurin he-del-mä.

Tuulin peli
Tuuli on tehnyt pie-ni-ä tun-ne-pe-le-jä.
Puuhia teh-des-sä-si voit miet-ti-ä, millä tuu-lel-la sinä olet tänään.


Takaisin etusivulle