Oletko miettinyt, miten voisit käyttää Lastenkirkko-palvelua lapsiryhmäsi kanssa?
Tässä joitakin ideoita.

Perustakaa oma lastentoimitus

Lapsista on mukava tehdä omia videoita tai saada piirustukset ja tarinat muuten julkaistua. Lastenkirkko on hyvä paikka tätä varten. Lastentoimitukseen osallistuminen vahvistaa lasten monilukutaitoa eli auttaa hahmottamaan mediaympäristöä ja toimimaan siinä. Lapset, jotka itse tekevät juttuja nettiin, oppivat arvioimaan näkemäänsä.

Lastentoimituksia tarvitaan myös antamaa palautetta ja kehittämään Lastenkirkkoa. Sisällön kehittämisideat voi lähettää anita.ahtiainen@nuorikirkko.fi

Lasten työhön median tuottajina on suhtauduttava kunnioituksella. Siksi lasten ja heidän vanhempiensa on tärkeää olla perillä siitä, mitä toimituksessa tehdään.
Tässä malli kaavakkeesta, jossa lapset ja vanhemmat antavat luvan lapsen osallistumiseen:

Muut tavat käyttää Lastenkirkko -sivustoa ryhmän kanssa

Tulostettavat sunnuntaisivut

Uusi sunnuntaisivu julkaistaan torstaisin. Sen avulla lähestytään seuraavan sunnuntain messun teemaa lapsen näkökulmasta. Sunnuntaisivuja kannattaa monistaa messuun saataville. Sunnuntaisivun ympärille voi rakentaa pyhäkoulun tai kerhon työskentelyn.

Jos haluat mukaan valmistelemaan sunnuntaisivujen sisältöä, ota yhteyttä anita.ahtiainen@nuorikirkko.fi

Tulostettavat puuhat

Tulostettavat puuhat virittävät ryhmää keskustelemaan tai auttavat syventämään ryhmässä käsiteltyjä aiheita. Puuhat on nimikoitu lastenkirkon juontajahahmojen innostusten mukaan. Toimi innostuu tekemisestä, Tuulin tunne- ja kaverijutuista, Toivo köllöttelymeiningistä ja Taito tiedollisesta tutkimisesta.

Pyhäkoulu

Pyhäkouluvideot toimivat hyvänä virittäjänä ryhmän toimintaan. Katsokaa video ja jatkakaa aihetta keskustelemalla tai leikkimällä. Voitte myös lähettää tuotoksianne pyhäkoulun postilaatikkoon.

Markus Mainio ja Suuri Kertomus

Nämä kertomukset löytyvät myös Lastenkirkko-lehdestä. Kertomukset voi kuunnella tai lukea ryhmässä ja jatkaa niitä leikkimällä.

Fisucraft-kerho

Lastenkirkko-perheeseen kuuluu myös Minecraft-pelin sisällä pelattava Fisucraft. Suomessa on seurakunnissa jo useita Fisucraft-kerhoja. Kukin kerho saa oman rakentelualueen. Kysy lisää kerhon perustamisesta tommi.heinajarvi@nuorikirkko.fi

Lastenkirkko yhteiskunnan katsomuskasvatuksen tukena

Lastenkirkko-median arvopohja on sopusoinnussa yhteiskunnan varhaiskasvatuksellisten tavoitteiden kanssa. Lastenkirkossa lapsi saa tutustua suomalaisessa kulttuurissa vahvasti vaikuttavaan luterilaiseen kristilliseen perinteeseen.

Päivähoidon katsomuskasvatus antaa tilaa lasten omille kysymyksille ja ihmettelylle. Päivähoidossa aikuisten on tärkeää arvostaa lapsen perheen omaa katsomusta. Päivähoidon henkilökunta voi poimia Lastenkirkon sisällöstä lapsia kiinnostavia asioita ja tutustua niihin lasten kanssa keskustellen. Esimerkiksi Markus Mainion kertomuksissa perheen luterilainen perinne ja naapurin Popo Pontevan perheen islamiin liittyvä perinne elävät mukavassa arjen vuorovaikutuksessa keskenään. Pyhäkoulu puolestaan avaa kristillistä kirkkovuotta. Yy kaa koo lauletaan vie kristillisen virsi- ja musiikkiperinteen maailmaan. Suuri kertomus tekee tutuksi raamatunkertomuksia. Lastenkirkossa on myös paljon katsomuksille yhteistä hyvään elämään kannustavaa tekemistä.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, Opetushallitus

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. Tämä korostaa sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä. Osaamiseen kuuluu taito kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä kyky reflektoida omia arvoja ja asenteita. Vuorovaikutustaidoilla sekä kyvyllä ilmaista itseään ja ymmärtää muita on tärkeä merkitys identiteetille, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille.

Toimiva vuorovaikutus erilaisista kulttuuri- ja katsomustaustoista tulevien ihmisten kanssa edellyttää oman ja muiden kulttuurin ja katsomuksellisen taustan ymmärtämistä ja kunnioittamista. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kulttuurista osaamista sekä heidän vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojaan.

Lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin. Henkilöstö toimii mallina lapsille erilaisten ihmisten sekä kielellisen, kulttuurisen ja katsomuksellisen moninaisuuden myönteisessä kohtaamisessa. Lapsia ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin.

Yhteistyöhön perustuva toiminta luo mahdollisuuksia harjoitella vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Lasten kanssa harjoitellaan asettumista toisen asemaan, opetellaan tarkastelemaan asioita eri näkökulmista sekä ratkaisemaan ristiriitatilanteita rakentavasti. Tämä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja.

Lapsia tuetaan kulttuuri-identiteettien rakentamisessa. Varhaiskasvatuksessa saadut kokemukset, tiedot ja taidot kulttuuriperinnöstä vahvistavat lapsen kykyä omaksua, käyttää ja muuttaa kulttuuria. Esimerkiksi leikit, ruokailuhetket ja juhlat tarjoavat tilaisuuksia jakaa kokemuksia erilaisista perinteistä ja tavoista. Lapsia tuetaan myönteisen suhteen luomisessa moninaiseen ympäristöön.