Lastenkirkon pääsiäinen

PÄÄ-SI-ÄIS-VI-DE-OI-TA

Kat-so Las-ten-kir-kon pää-si-äis-tee-mai-si-a vi-de-oi-ta.

PÄ-KÄ JA PUL-MU

Et-si pää-si-äis-mu-ni-a Pä-kän ja Pul-mun kans-sa.

VÄ-RI-TYS-KU-VI-A

Tu-los-ta ja vä-ri-tä pää-si-äis-ku-vi-a.

Yhdistä numerot ja väritä kuva.
Päkä ja Pulmu viettävät pääsiäistä
Pääsiäispäkä
Piirrä sokkeloon pääsisäisherkkusi.
Löydätkö kuvasta kuusi pääsiäismunaa?