Yy, kaa, koo lauletaan!
Val-kois-ta ja i-ha-naa
En tah-do ol-la pai-kal-laan!
Tai-vaan I-säl-lä on pal-jon lap-sia
Pie-ni liek-ki
Vaut-si-vau-va
Syys-ret-ki
Pä-kän ja Pul-mun kirk-ko-het-ki
Kat-so, kat-so! lau-le-taan mus-ta-saa-res-sa
Ke-sä-muis-to-ja Mus-ta-saa-res-sa
Tu-le kans-sa-ni
Ris-ti ja pää-si-äi-nen
Men-kää mait-ten ää-riin saak-ka
Suu-rem-man suo-jas-sa
Ai-ka on
Kuu-le Isä Tai-vaan
Soi-ta ja lau-la
Sa-ta-tu-hat-ta täh-teä lois-taa
Niin kuin tuu-li
Mää -lau-lu
Lei-pä on tuo-re ja läm-min
Las-ki-ai-nen las-ke-taan
Lei-pu-ri Hii-va
Tu-le kans-sa-ni, Her-ra Jee-sus
An-na en-ke-lei-tä