Kir-jai-met hu-kas-sa
O-pet-te-le Pulmun ja Päkän kanssa vie-rai-ta kieliä.
Auta heitä löy-tä-mään oikeat kir-jai-met.

O-saat-ko sa-na-ton-ta kieltä?
Mistä tietää, että Päkä on su-rul-li-nen?
Entäs Pulmu?

Sok-ke-lo-pe-li
Seuraa viivaa ja
yh-dis-tä sanat oi-ke-aan tun-tee-seen.

O-saat-ko pu-hu-a koiraa?
Kuun-te-le ta-ri-na ja
o-pet-te-le Pulmun kanssa pu-hu-maan koiraa.

Ta-vat-kin ovat kie-li-ä.
Pulmu ja Päkä ovat tehneet
si-nul-le pieniä puuhia. Ole tark-ka-na!


Takaisin etusivulle